Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Kto może skorzystać?

Z dofinansowania mogą skorzystać wszystkie przedsiębiorstwa (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), które zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę.

Jaki jest poziom dofinansowania?

  • dla mikroprzedsiębiorstw: 100% kosztów kształcenia*
  • dla pozostałych firm: 80% kosztów kształcenia*

*jednak nie więcej jak 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Na jakie szkolenia można pozyskać dofinansowanie?

Dofinansowaniem objęte są szkolenia, które przyczynią się do podniesienia kompetencji personelu. Realizatorem szkoleń powinna być jednostka posiadająca m.in. certyfikat jakości świadczonych usług.

Od 2022 roku zainteresowani pracodawcy będą mogli wystąpić o przyznanie środków na:

  • wsparcie na szkolenia w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych,
  • wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy,
  • wsparcie na szkolenia pracowników, którzy mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

Dlaczego Progress Project?

  • jesteśmy wiarygodną firmą szkoleniową posiadającą certyfikat ISO 9001:2015, który świadczy o wysokiej jakości oferowanych usług,
  • posiadamy wpis do ewidencji placówek kształcenia ustawicznego (rejestr WUP),
  • nasz wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia jest zgodny z wymogami Urzędów Pracy,
  • przy wyborze szkoleń z naszej oferty, bezpłatnie pomagamy w wypełnieniu wniosku, aby maksymalnie zwiększyć szanse na otrzymanie dofinansowania.

Szeroką ofertę naszych szkoleń z zakresu logistyki, produkcji i jakości, umiejętności miękkich, zarządzania projektami, HR i kadr oraz szkoleń komputerowych znajdą Państwo na stronie progressproject.pl