Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Priorytety KFS

Aby firma mogła ubiegać się o dofinansowanie musi spełniać minimum jeden z poniższych priorytetów. Jeżeli chcesz się upewnić czy Twoja firma spełnia dany priorytet – skontaktuj się z Powiatowym Urzędem Pracy właściwym dla miejsca rejestracji przedsiębiorstwa.

  • Wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców.
  • Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych procesów, technologii i narzędzi pracy.
  • Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych. Zawody deficytowe można sprawdzić tutaj: https://barometrzawodow.pl/
  • Wsparcie kształcenia ustawicznego dla nowozatrudnionych osób (lub osób, którym zmieniono zakres obowiązków) powyżej 50 roku życia.
  • Wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem oraz osób będących członkami rodzin wielodzietnych.
  • Wsparcie kształcenia ustawicznego osób poniżej 30 roku życia w zakresie umiejętności cyfrowych oraz umiejętności związanych z branżą energetyczną i gospodarką odpadami

Szkolenia z których można korzystać.

Pragniemy poinformować, że każde szkolenie dostępne na stronie https://progressproject.pl/ może być dofinansowane. Przedsiębiorstwo samo wybiera szkolenia, które odpowiadają im potrzebom i właśnie na nie składa wnioski o dofinansowanie.

Jeżeli chcą korzystać Państwo ze szkoleń nieznajdujących się w naszej ofercie – należy kontaktować się z instytucją przeprowadzającą to dane szkolenie.

Komu zadawać pytania?

KFS jest programem Urzędów Pracy. W celu zadawania pytań należy kontaktować się bezpośrednio z nimi. Kontakt do Państwa Urzędu pracy można odnaleźć tutaj – https://psz.praca.gov.pl/wybor-urzedu

Progress Project nie udziela informacji nt. priorytetów, zasad przyznawania środków, terminów składania wniosków, dokumentów itp.

Nie jesteśmy instytucją zajmująca się tymi tematami.

Dlaczego Progress Project?

  • jesteśmy wiarygodną firmą szkoleniową posiadającą certyfikat ISO 9001:2015, który świadczy o wysokiej jakości oferowanych usług,
  • posiadamy wpis do ewidencji placówek kształcenia ustawicznego (rejestr WUP),
  • nasz wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia jest zgodny z wymogami Urzędów Pracy,
  • przy wyborze szkoleń z naszej oferty, bezpłatnie pomagamy w wypełnieniu wniosku, aby maksymalnie zwiększyć szanse na otrzymanie dofinansowania.

Szeroką ofertę naszych szkoleń z zakresu logistyki, produkcji i jakości, umiejętności miękkich, zarządzania projektami, HR i kadr oraz szkoleń komputerowych znajdą Państwo na stronie progressproject.pl