nawet 100% dofinansowania na szkolenia z oferty Progress Project

ścieżka pozyskania dotacji

Rozwój Twojej firmy wymaga ciągłej inwestycji w pracowników. Krajowy Fundusz Szkoleniowy wspiera pracodawców chcących inwestować w kapitał ludzki. Droga do otrzymania dofinansowania to tylko kilka prostych kroków, a my bezpłatnie wesprzemy Cię w jej przejściu.

 1. Dowiedz się odnośnie terminu naboru wniosków w Twoim powiecie. Aby się tego dowiedzieć należy skontaktować się z Powiatowym Urzędem Pracy odpowiednim dla miejsca rejestracji przedsiębiorstwa (czasami taka informacje znajduje się na ich stronie internetowej. Najczęściej jednak należy zadzwonić na ich infolinię)
 2. Jeżeli dany Powiatowy Urząd Pracy będzie miał już przygotowane wnioski do wypełnienia – pobierz je od nich.
 3. Wybierz interesujące Cię szkolenia ze strony - https://progressproject.pl/szkolenia Wybrane szkolenia powinny być dopasowane do priorytetu.
 4. Uzupełnij wnioski. Nasza firma nie pomaga w uzupełnianiu i składaniu wniosków KFS. Ta czynność leży po stornie przedsiębiorstwa składającego wniosek.
 5. Jeżeli potrzebujesz do złożenia wniosku następującego dokumentu to wykonaj następująca czynność:
  • Potrzebujesz programu lub oferty szkolenia? Znajdziesz go u nas na stronie. Wejdź na podstronę konkretnego szkolenia. Po prawej stronie wybierz opcję: „pobierz ofertę: PDF lub DOC”.
  • W niektórych powiatach jest wymagane, aby na jednym z załączników podpisała się instytucja szkoląca. Wyślij do nas wtedy uzupełniony załącznik. Podpiszemy i odeślemy
  • Wzoru certyfikatu - do pobrania tutaj
  • Certyfikatu jakości firmy szkolącej - do pobrania tutaj
  • Numer ewidencyjny RIS firmy Progress Project to: 2.14/00171/2023 - do pobrania tutaj
  • PKD firmy: 85.59.B

krajowy fundusz szkoleniowy

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS), został utworzony ze środków Funduszu Pracy z myślą o wsparciu kształcenia ustawicznego pracodawców oraz pracowników. Jego głównym celem jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Inwestycja w potencjał kadrowy powinna poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy.
Szeroką ofertę naszych szkoleń z zakresu logistyki, produkcji i jakości, umiejętności miękkich, zarządzania projektami, HR i kadr, szkoleń komputerowych znajdą Państwo na stronie progressproject.pl

Priorytety KFS

Aby firma mogła ubiegać się o dofinansowanie musi spełniać minimum jeden z poniższych priorytetów. Jeżeli chcesz się upewnić czy Twoja firma spełnia dany priorytet – skontaktuj się z Powiatowym Urzędem Pracy właściwym dla miejsca rejestracji przedsiębiorstwa.

 • Wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców.
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych procesów, technologii i narzędzi pracy.
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych. Zawody deficytowe można sprawdzić tutaj: https://barometrzawodow.pl/
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego dla nowozatrudnionych osób (lub osób, którym zmieniono zakres obowiązków) powyżej 50 roku życia.
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem oraz osób będących członkami rodzin wielodzietnych.
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego osób poniżej 30 roku życia w zakresie umiejętności cyfrowych oraz umiejętności związanych z branżą energetyczną i gospodarką odpadami

Szkolenia z których można korzystać.

Pragniemy poinformować, że każde szkolenie dostępne na stronie https://progressproject.pl/ może być dofinansowane. Przedsiębiorstwo samo wybiera szkolenia, które odpowiadają im potrzebom i właśnie na nie składa wnioski o dofinansowanie.

Jeżeli chcą korzystać Państwo ze szkoleń nieznajdujących się w naszej ofercie – należy kontaktować się z instytucją przeprowadzającą to dane szkolenie.

Komu zadawać pytania?

KFS jest programem Urzędów Pracy. W celu zadawania pytań należy kontaktować się bezpośrednio z nimi. Kontakt do Państwa Urzędu pracy można odnaleźć tutaj - https://psz.praca.gov.pl/wybor-urzedu

Progress Project nie udziela informacji nt. priorytetów, zasad przyznawania środków, terminów składania wniosków, dokumentów itp.

Nie jesteśmy instytucją zajmująca się tymi tematami.

Dlaczego Progress Project?

 • jesteśmy wiarygodną firmą szkoleniową posiadającą certyfikat ISO 9001:2015, który świadczy o wysokiej jakości oferowanych usług,
 • posiadamy wpis do ewidencji placówek kształcenia ustawicznego (rejestr WUP),
 • nasz wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia jest zgodny z wymogami Urzędów Pracy,
 • przy wyborze szkoleń z naszej oferty, bezpłatnie pomagamy w wypełnieniu wniosku, aby maksymalnie zwiększyć szanse na otrzymanie dofinansowania.

Szeroką ofertę naszych szkoleń z zakresu logistyki, produkcji i jakości, umiejętności miękkich, zarządzania projektami, HR i kadr oraz szkoleń komputerowych znajdą Państwo na stronie progressproject.pl

ZAPYTAJ O DOTACJE
NA SZKOLENIA Z OFERTY PROGRESS PROJECT

Pełną ofertę naszych szkoleń znajdą Państwo na stronie progressproject.pl
Uploaded image

szkolenia z oferty Progress Project

Jesteś zainteresowany naszą ofertą szkoleniową? Wypełnij poniższy formularz kontaktowy!

*ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DOTYCZĄCE WYŁĄCZNIE OFERTY PROGRESS PROJECT
 Oświadczam że przesyłam zapytanie dotyczące wyłącznie oferty firmy Progress Project