nawet 100% dofinansowania na szkolenia z oferty Progress Project

ścieżka pozyskania dotacji

Rozwój Twojej firmy wymaga ciągłej inwestycji w pracowników. Krajowy Fundusz Szkoleniowy wspiera pracodawców chcących inwestować w kapitał ludzki. Droga do otrzymania dofinansowania to tylko kilka prostych kroków, a my bezpłatnie wesprzemy Cię w jej przejściu.

Pomagamy w określeniu potrzeb szkoleniowych

Weryfikujemy dostępność środków w Powiatowym Urzędzie Pracy

Pomagamy w doborze szkoleń pod potrzeby konkretnych pracowników Twojej firmy

Wspieramy w wypełnianiu wniosku o dofinansowanie

Składasz wniosek we właściwym Urzędzie Pracy i czekasz na decyzję

Podpisujesz umowę z Urzędem Pracy

Realizujemy szkolenie

Dostarczamy Ci dokumentację szkoleniową i fakturę, potrzebne do rozliczenia z Urzędem

Dzięki uzyskanej dotacji, Twoi pracownicy podnoszą kwalifikacje, a Twoja Firma umacnia pozycję na rynku

krajowy fundusz szkoleniowy

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS), został utworzony ze środków Funduszu Pracy z myślą o wsparciu kształcenia ustawicznego pracodawców oraz pracowników. Jego głównym celem jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Inwestycja w potencjał kadrowy powinna poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy.
Szeroką ofertę naszych szkoleń z zakresu logistyki, produkcji i jakości, umiejętności miękkich, zarządzania projektami, HR i kadr, szkoleń komputerowych znajdą Państwo na stronie progressproject.pl

Kto może skorzystać?

Z dofinansowania mogą skorzystać wszystkie przedsiębiorstwa (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), które zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę.

Jaki jest poziom dofinansowania?

 • dla mikroprzedsiębiorstw: 100% kosztów kształcenia*
 • dla pozostałych firm: 80% kosztów kształcenia*

*jednak nie więcej jak 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

W 2020 roku zainteresowani pracodawcy będą mogli wystąpić o przyznanie środków na:

 • wsparcie kształcenia ustawicznego dla osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;
 • wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z rozwojem w firmach technologii i zastosowaniem wprowadzanych przez firmy narzędzi pracy;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju;
 • wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej.

Dlaczego Progress Project?

 • jesteśmy wiarygodną firmą szkoleniową posiadającą certyfikat ISO 9001:2015, który świadczy o wysokiej jakości oferowanych usług,
 • posiadamy wpis do ewidencji placówek kształcenia ustawicznego (rejestr WUP),
 • nasz wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia jest zgodny z wymogami Urzędów Pracy,
 • przy wyborze szkoleń z naszej oferty, bezpłatnie pomagamy w wypełnieniu wniosku, aby maksymalnie zwiększyć szanse na otrzymanie dofinansowania.

  ZAPYTAJ O DOTACJE
  NA SZKOLENIA Z OFERTY PROGRESS PROJECT

  Pełną ofertę naszych szkoleń znajdą Państwo na stronie progressproject.pl
  Uploaded image

  szkolenia z oferty Progress Project

  Jesteś zainteresowany naszą ofertą szkoleniową? Wypełnij poniższy formularz kontaktowy!

  *ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DOTYCZĄCE WYŁĄCZNIE OFERTY PROGRESS PROJECT
   Oświadczam że przesyłam zapytanie dotyczące wyłącznie oferty firmy Progress Project