nawet 100% dofinansowania na szkolenia z oferty Progress Project

ścieżka pozyskania dotacji

Rozwój Twojej firmy wymaga ciągłej inwestycji w pracowników. Krajowy Fundusz Szkoleniowy wspiera pracodawców chcących inwestować w kapitał ludzki. Droga do otrzymania dofinansowania to tylko kilka prostych kroków, a my bezpłatnie wesprzemy Cię w jej przejściu.

Pomagamy w określeniu potrzeb szkoleniowych

Weryfikujemy dostępność środków w Powiatowym Urzędzie Pracy

Pomagamy w doborze szkoleń pod potrzeby konkretnych pracowników Twojej firmy

Wspieramy w wypełnianiu wniosku o dofinansowanie

Składasz wniosek we właściwym Urzędzie Pracy i czekasz na decyzję

Podpisujesz umowę z Urzędem Pracy

Realizujemy szkolenie

Dostarczamy Ci dokumentację szkoleniową i fakturę, potrzebne do rozliczenia z Urzędem

Dzięki uzyskanej dotacji, Twoi pracownicy podnoszą kwalifikacje, a Twoja Firma umacnia pozycję na rynku

krajowy fundusz szkoleniowy

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS), został utworzony ze środków Funduszu Pracy z myślą o wsparciu kształcenia ustawicznego pracodawców oraz pracowników. Jego głównym celem jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Inwestycja w potencjał kadrowy powinna poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy.
Szeroką ofertę naszych szkoleń z zakresu logistyki, produkcji i jakości, umiejętności miękkich, zarządzania projektami, HR i kadr, szkoleń komputerowych znajdą Państwo na stronie progressproject.pl

Kto może skorzystać?

Z dofinansowania mogą skorzystać wszystkie przedsiębiorstwa (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), które zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę.

Jaki jest poziom dofinansowania?

 • dla mikroprzedsiębiorstw: 100% kosztów kształcenia*
 • dla pozostałych firm: 80% kosztów kształcenia*

*jednak nie więcej jak 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

W 2022 roku zainteresowani pracodawcy będą mogli wystąpić o przyznanie środków na:

 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek obostrzeń zapobiegających rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19, musiały ograniczyć swoją działalność;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników służb medycznych, pracowników służb socjalnych, psychologów, terapeutów, pracowników domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, prywatnych domów opieki oraz innych placówek dla seniorów/osób chorych/niepełnosprawnych, które bezpośrednio pracują z osobami chorymi na COVID-19 lub osobami z grupy ryzyka ciężkiego przebiegu tej choroby;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa ukończenia szkoły lub świadectwa dojrzałości;
 • wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego.

Dlaczego Progress Project?

 • jesteśmy wiarygodną firmą szkoleniową posiadającą certyfikat ISO 9001:2015, który świadczy o wysokiej jakości oferowanych usług,
 • posiadamy wpis do ewidencji placówek kształcenia ustawicznego (rejestr WUP),
 • nasz wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia jest zgodny z wymogami Urzędów Pracy,
 • przy wyborze szkoleń z naszej oferty, bezpłatnie pomagamy w wypełnieniu wniosku, aby maksymalnie zwiększyć szanse na otrzymanie dofinansowania.

ZAPYTAJ O DOTACJE
NA SZKOLENIA Z OFERTY PROGRESS PROJECT

Pełną ofertę naszych szkoleń znajdą Państwo na stronie progressproject.pl
Uploaded image

szkolenia z oferty Progress Project

Jesteś zainteresowany naszą ofertą szkoleniową? Wypełnij poniższy formularz kontaktowy!

*ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DOTYCZĄCE WYŁĄCZNIE OFERTY PROGRESS PROJECT
 Oświadczam że przesyłam zapytanie dotyczące wyłącznie oferty firmy Progress Project