Ścieżka pozyskania dotacji na szkolenia z oferty Progress Project

 1. Dowiedz się odnośnie terminu naboru wniosków w Twoim powiecie. Aby się tego dowiedzieć należy skontaktować się z Powiatowym Urzędem Pracy odpowiednim dla miejsca rejestracji przedsiębiorstwa (czasami taka informacje znajduje się na ich stronie internetowej. Najczęściej jednak należy zadzwonić na ich infolinię)
 2. Jeżeli dany Powiatowy Urząd Pracy będzie miał już przygotowane wnioski do wypełnienia – pobierz je od nich.
 3. Wybierz interesujące Cię szkolenia ze strony – https://progressproject.pl/szkolenia Wybrane szkolenia powinny być dopasowane do priorytetu.
 4. Uzupełnij wnioski. Nasza firma nie pomaga w uzupełnianiu i składaniu wniosków KFS. Ta czynność leży po stornie przedsiębiorstwa składającego wniosek.
 5. Jeżeli potrzebujesz do złożenia wniosku następującego dokumentu to wykonaj następująca czynność:
  • Potrzebujesz programu lub oferty szkolenia? Znajdziesz go u nas na stronie. Wejdź na podstronę konkretnego szkolenia. Po prawej stronie wybierz opcję: „pobierz ofertę: PDF lub DOC”.
  • W niektórych powiatach jest wymagane, aby na jednym z załączników podpisała się instytucja szkoląca. Wyślij do nas wtedy uzupełniony załącznik. Podpiszemy i odeślemy
  • Wzoru certyfikatu – do pobrania tutaj
  • Certyfikatu jakości firmy szkolącej – do pobrania tutaj
  • Wpisu do RIS (Rejestru Instytucji szkoleniowych) – do pobrania tutaj
  • Numer ewidencyjny RIS firmy Progress Project to: 2.14/00099/2008
  • PKD firmy: 85.59.B